Wert Ihres Warenkorbes 000 PLN

Warunki zakupów

Nasz sklep internetowy KupRolety.pl działający pod adresem www.kuprolety.pl prowadzony jest przez firmę: 

KupRolety.pl Artur Przyczka
77-100 Bytów - woj. pomorskie 
ul. Ogrodowa 6
tel.: (+48) 59 822 88 55 
fax: (+48) 59 822 88 56 
email: biuro@kuprolety.pl

Nip 842-165-67-65
REGON 771634644


 


REGULAMIN

 


I. Składanie zamówień

 1. Nasze zamówienia realizowane są obszarze Unii Europejskiej.
 2. Podstawą realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, który jest do wypełnienia na stronie www.kuprolety.pl.  Nie jest potrzebna rejestracja do złożenia zamówienia.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem internetu.  Otrzymają Państwo e-mail z instrukcją potwierdzenia zamówienia, które trafi do realizacji. Potwierdzone i przyjęte do realizacji zamówienie nie może być anulowane. Nie zrealizowane będą zamówienia z błędnie wypełnionym formularzem lub których nie uda się potwierdzić.
 4. Wystawiamy faktury VAT. W tym celu należy zaznaczyć opcję w formularzu zamówieniowym i wypełnić oświadczenie o wystawieniu faktury VAT bez podpisu oraz uzupełnić pole NIP.
 5. Ceny naszych towarów uwzględniają podatek VAT.
 6. Ceną ostateczną jest cena produktu widniejąca na stronie kuprolety.pl w chwili złożenia przez Państwa  zamówienia.
 7. Całkowita wartość Państwa zamówienia pojawia po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.


II Realizacja zamówień
 
Realizowane będą wyłącznie w pełni opłacone zamówienia, które sklep internetowy kuprolety.pl wykona zgodnie ze specyfikacją zamówienia złożoną  przez Państwa.

 

 1. Po złożeniu zamówienia generowany jest numer zamówienia, który identyfikuje Państwa zamówienie. Numer zamówienia należy podać przy  dokonywaniu płatności za towar lub w kontaktach z Działem Obsługi Klienta.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili otrzymania płatności na konto Sklepu Internetowego kuprolety.pl i  potwierdzenia zamówienia przez kupującego. Przewidywany czas realizacji zamówienia jest podawany na stronie konfiguratora danego produktu w naszym sklepie na stronie www.kuprolety.pl .
 3. Zmian w zamówieniu można dokonać tylko do momentu przystąpienia do realizacji zamówienia. Przez moment realizacji zamówienia rozumie się przekazanie go do działu produkcji i rozpoczęcie procesu technologicznego wykonania danego zlecenia. Do tego też momentu można zrezygnować z realizacji opłaconego zamówienia.
 4. Nasze produkty  produkowane są na indywidualne zlecenie naszych klientów, dlatego nie ma możliwości anulowania lub zmiany zamówienia po rozpoczęciu procesu produkcyjnego.
 5. Zmian można dokonać wyłącznie drogą mailową sklep@kuprolety.pl. Wszelkich informacji udziela dział obsługi klienta pod  nr  tel. +48 59 822 88 55.VI.  
Płatności, gwarancja, zwroty i reklamacje

 1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są 24 miesięczną gwarancją. Podstawą  gwarancji jest oryginał dokumentu sprzedaży, który jest podstawą do takiego roszczenia.
 2. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności ze złożonym zamówieniem kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 3. Preferowany jest przed złożeniem reklamacji kontakt telefoniczny (59 822 88 55) lub mailowy (biuro@kuprolety.pl) z działem obsługi klienta  . Udzielmy niezbędnych wskazówek.
 4. Reklamację składamy pisemnie: opis wady lub niezgodności, imie i nazwisko, adres oraz nr zamówienia. Taki opis dołączamy do przesyłki. Reklamowany towar pakujemy tak, aby nie został uszkodzony podczas przesyłki i jego wartość nie została obniżona poprzez uszkodzenia transportowe.
 5. Na rozpatrzenie reklamacji sprzedający ma czas do 14 dni. Nie jest to jednak czas obowiązkowy i reklamacje sa rozpatrywane zazwyczaj wcześniej, w miarę możliwości.  
 6. Odesłanie reklamowanego towaru następuje na koszt odsyłającego. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji równowartość kosztu zwrotu jest przekazany kupującemu na jego rachunek bankowy. Proponowany sposób odesłania paczki z reklamowanym towarem to paczka ekonomiczna Poczty Polskiej.   
 7. Zapłaty za zamówiony towar można dokonać osobiście, kartą, przelewem bankowym, przelewem elektronicznym lub przekazem pocztowym. Wybór formy płatności bezpośrednio w formularzu zamówienia. Dla klientów z Unii Europejskiej podana jest przeliczona wg. obowiązującego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) cena w Euro. Podany kurs jest kursem sprzedaży NBP na dzień zawarcia transakcji. 
 8. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
 9. Gwarancja w odniesieniu do towarów konsumpcyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002/141/1176), nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 10. Sprzedający dostarczy zamówiony towar według specyfikacji z formularza zamówienia wypełnionego przez kupujące zgodnie z technologią wykonanania danego typu produktu. Wykonane produkty sa bez wad i fabrycznie nowe. VII. Dane osobowe

 1. Dokonując zakupów w sklepie internetowym kuprolety.pl klient wyraża jednocześnie zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie sklepu internetowego kuprolety.pl oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych,  zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez firmę KupRolety.pl z siedzibą w Bytowie , 77-100, ul. Ogrodowa 6, w celu realizacji zamówienia oraz realizacji prawnie usprawiedliwionych celów KupRolety.pl. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. nr 101/2002, poz. 928). Informujemy także, ze przysługuje Państwu prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne.VIII. Postanowienia końcowe

 

 

 

1.     Sklep internetowy kuprolety.pl wykonuje produkty pod specjalne zamówienie  każdego klienta, uwzględniając m.in. rodzaj rolety, jej wymiar, kolor tkaniny itp. Nie ma możliwości ich zwrotu do sklepu kuprolety.pl bo np. nie ma możliwości odsprzedaży takich rolet innemu klientowi, zgodnie z ustawą  z dnia 02.03.2000 r. o ochronie praw konsumentów przy sprzedaży na odległość (Dz.U. Nr 22, poz 271: Art. 10, pkt 3 ust.4) " Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą" oraz wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy w sytuacjach, gdy zakupiony towar jest nieprefabrykowany i został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta). Wyjątek ten dotyczy wyłącznie produktów, które zostały wykonane na podstawie indywidualnego wyboru i decyzji konsumenta. Są to towary wyraźnie spersonalizowane, tak jak np. rolety czy żauzje i inne produkty z naszego sklepu wykonane na miarę .

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3. Wszystkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne i chronione. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych", w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie zostaną ujawnione innym osobom i innym podmiotom.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się stosowne przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 
* dotyczy przesyłek na terenie Polski

Versandkosten 24990 - Europa

Indem Sie auf „Ich akzeptiere alle“ klicken, stimmen Sie der Speicherung von Cookies und ihrer Speicherung auf dem verwendeten Gerät zu, um die Prozesse bei der Nutzung unseres E-Shops zu verbessern, und sie ermöglichen es uns, unsere Aktivitäten besser auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen. Durch Klicken auf „Erforderlich akzeptieren“ werden jedoch die für das Funktionieren der Website erforderlichen Cookies gespeichert. Weitere Informationen zu Cookies in der Datenschutzerklärung