Pomiar

Szerokość rolety to szerokość np. wnęki okiennej, którą chcesz zakryć + ok. 10-20 cm aby zachodziła na wnękę okienną

Wysokość rolety - jest to wysokość podanego wymiaru "B"

Pamiętaj o stronie sterowania (strona po której jest łańcuszek)