standardowa - lamele schodzą się na stronę sznurków operacyjnych, jeżeli nie będzie zaznaczony inna opcja to wykonany ją właśnie w ten sposób!